سریال چینی Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre

دانلود سریال چینی Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

دانلود سریال چینی شمشیر بهشتی و خنجر اژدهایی ۲۰۱۹

 

تا قسمت آخر قرار گرفت + زیرنویس انگلیسی + زیرنویس فارسی ۰۶

 

دیگر عناوین سریال : Yi Tian Tu Long Ji / Heavenly Sword and Dragon Saber

دیگر عناوین فارسی سریال : شمشیر بهشتی و خنجر اژدهایی

ژانر : ماجرایی | تاریخی | رمانتیک | ووشیا

تعداد قسمت ها: ۵۰

زمان پخش: جمعه

کیفیت : ۴۸۰ + ۷۲۰

 

 

 

بازیگران  سریال چینی شمشیر بهشتی و خنجر اژدها :

Joseph Zheng

Chen Yu Qi

Zhu Xu Dan

Kabby Hui

Cao Xi Yue

Louis Fan

 

 

 

ترجمه خلاصه متن

 

 

این آخرین بخش سه گانه است که با افسانه قهرمانان کنودور آغاز شد و در بازگشت قهرمانان کنودور ادامه یافت. شمشیر آسمانی و قتل اژدها صابر نزدیک به ۱۰۰ سال پس از وقایع بازگشت قهرمانان کنراد در چین تحت سلسله یوان مغولستان صورت گرفت.

افسانه گفت که هر کسی که شمشیر آسمانی را به دست آورد و قتل عام صابر را می تواند جهان را تحت کنترل خود درآورد. ژانگ ووجی در سن نوجوانی با طرح هایی برای کشف اسرار این دو سلاح، یتیم شد. ووجی با وجود تمایل خود برای یک زندگی غیر خشونت آمیز، در مبارزات قدرت گرفت و باید برای نجات خود و دیگران که دوست دارد، مبارزه کند.

 

 

 

 

متن انگلیسی

 

دانلود سریال Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019 This is the last part of the trilogy which began with Legend of the Condor Heroes and continued in Return of the Condor Heroes. Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre took place nearly 100 years after the events of Return of the Condor Heroes in a China ruled by the Mongolian Yuan Dynasty.
دانلود سریال Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019 Legend said that whoever obtains the Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber can rule the world. Zhang Wuji was orphaned at a young age by schemes to discover secrets of these two weapons.دانلود سریال Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019 Despite his preference to live a non-violent life, Wuji found himself embroiled in the struggles for power and must fight to save himself and others he loves.Legend said that whoever obtains the Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber can rule the world. Zhang Wuji was orphaned at a young age by schemes to discover secrets of these two weapons. Despite his preference to live a non-violent life, Wuji found himself embroiled in the struggles for power and must fight to save himself and others he loves.

 

 

 

دانلود تریلر

لینک های آپلودبوی با کیفیت ۴۸۰ 

 

 

*************************

 

 

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E01.480p.mp4 – 232.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E02.480p.mp4 – 229.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E03.480p.mp4 – 232.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E04.480p.mp4 – 232.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E05.480p.mp4 – 234.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E06.480p.mp4 – 231.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E07.480p.mp4 – 231.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E08.480p.mp4 – 233.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E09.480p.mp4 – 232.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E10.480p.mp4 – 234.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E11.480p.mp4 – 228.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E12.480p.mp4 – 234.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E13.480p.mp4 – 229.5 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E14.480p.mp4 – 232.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E15.480p.mp4 – 229.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E16.480p.mp4 – 225.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E17.480p.mp4 – 232.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E18.480p.mp4 – 225.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E19.480p.mp4 – 230.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E20.480p.mp4 – 228.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E21.480p.mp4 – 225.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E22.480p.mp4 – 223.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E23.480p.mp4 – 234.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E24.480p.mp4 – 229.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E25.480p.mp4 – 314.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E26.480p.mp4 – 231.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E27.480p.mp4 – 227.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E28.480p.mp4 – 223.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E29.480p.mp4 – 225.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E30.480p.mp4 – 230.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E31.480p.mp4 – 157.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E32.480p.mp4 – 152.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E33.480p.mp4 – 131.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E34.480p.mp4 – 149.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E35.480p.mp4 – 301.3 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E36.480p.mp4 – 197.9 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E37.480p.mp4 – 235.4 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E38.480p.mp4 – 145.1 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E39.480p.mp4 – 263.2 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E40.480p.mp4 – 152.6 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E41.480p.mp4 – 151.7 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E42.480p.mp4 – 148.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E43.480p.mp4 – 149.7 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E44.480p.mp4 – 194.8 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E45.480p.mp4 – 299.2 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E46.480p.mp4 – 293.5 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E47.480p.mp4 – 233.0 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E48.480p.mp4 – 162.3 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E49.480p.mp4 – 197.8 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E50.480p.mp4 – 178.9 MB

 

 

 

 

لینک های دانلود با کیفیت ۷۲۰ آپلودبوی

 

 

 

 

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E01.720p.mp4 – 442.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E02.720p.mp4 – 436.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E03.720p.mp4 – 431.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E04.720p.mp4 – 442.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E05.720p.mp4 – 445.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E06.720p.mp4 – 439.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E07.720p.mp4 – 440.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E08.720p.mp4 – 444.5 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E09.720p.mp4 – 442.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E10.720p.mp4 – 445.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E11.720p.mp4 – 424.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E12.720p.mp4 – 434.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E13.720p.mp4 – 425.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E14.720p.mp4 – 432.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E15.720p.mp4 – 426.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E16.720p.mp4 – 418.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E17.720p.mp4 – 431.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E18.720p.mp4 – 417.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E19.720p.mp4 – 173.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E20.720p.mp4 – 219.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E21.720p.mp4 – 246.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E22.720p.mp4 – 223.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E23.720p.mp4 – 211.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E24.720p.mp4 – 246.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E25.720p.mp4 – 566.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E26.720p.mp4 – 456.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E27.720p.mp4 – 422.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E28.720p.mp4 – 414.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E29.720p.mp4 – 413.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E30.720p.mp4 – 357.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E31.720p.mp4 – 433.5 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E32.720p.mp4 – 427.5 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E33.720p.mp4 – 190.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E34.720p.mp4 – 218.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E35.720p.mp4 – 460.1 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E36.720p.mp4 – 382.6 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E37.720p.mp4 – 414.6 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E38.720p.mp4 – 400.2 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E39.720p.mp4 – 425.4 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E40.720p.mp4 – 421.9 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E41.720p.mp4 – 397.2 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E42.720p.mp4 – 379.1 MB

The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP43.720p.mp4 – 207.2 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP44.720p.mp4 – 166.2 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP45.720p.mp4 – 188.7 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP46.720p.mp4 – 185.1 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP47.720p.mp4 – 202.9 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP48.720p.mp4 – 218.4 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP49.720p.mp4 – 198.8 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP50.END.720p.mp4 – 178.6 MB

*************************

 

دانلود زیرنویس فارسی ترجمه از ابراهیم عابدی

۰۱ | ۰۲ | ۰۳ | ۰۴ | ۰۵ | ۰۶

 

 

د انلود زیرنویس انگلیسی کلیک کنید

نظرات

 • نظرات پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد.
 • لطفا نظرات خود را بصورت فارسی تایپ کنید.
منتشر شده : 117 در حال بررسی : 0

 • aref گفت:

  سلام منظور من ساب انگلسی بود

 • Javad789 گفت:

  سلام لطفا ۸ قسمت باقی مونده رو قرار بدید تو یوتیوب ۵۰ قسمت کاملش اومده
  راستی قسمت ۳۵ فایلش خرابه وقتی دانلودش کردم اصلا قابل دیدن نبود امکانش هست که اصلاحش کنید؟

 • aref گفت:

  سلام این سریال تو چنتا سایت خارجی کامل اومده لطفا در صورت امکان قرار بدید و مطلب بعدی یه یکمی عجیبه چرا تو سابهاش تا۱۵اومده بعدش شده۲۰تا۲۳وبعدشم۳۷و۴۳و۴۴لطفا یه برسی بکنید اگر کامل اومده بود بی زحمت قرار بدید باتشکر و دوستان مترجم فکر میکنم از سابها بیشتر اطلاع داشته باشن بی زحمت ازشون یه پرسو جو بکنید من الان فقط لنگ ساب این سریال هستم باتشکر بابت خوندن این متن بلند باز هم تشکر

  • اعظم گفت:

   سلام لینکها رو که من باس کامل کنم که امشب کاملشون میکنم
   خیالتون راحت از این بابت
   ولی زیرنویسهایی که گفتینو من پیدا نکردم 😐
   فقط تا ۶ اومده که

 • ارمان گفت:

  ممنون از شما اقای عابدی امیدوارم همیشه سلامت باشین به امید اینکه دوباره ترجمه خوبتون روببینیم😅

 • ابراهیم عابدی گفت:

  سلام ارادتمندم دوستان من دیدم اون بنده خدا گفت تا قسمت ۱۶ ترجمه کردم بخاطر همین دیگه ترجمه نکردم ظاهرا نزاشته ترجمه ها رو . این روز ها درگیر درسم سعی میکنم ترجمه رو ادامه بدم

 • فرزاد گفت:

  چرا دیگه زیرنویس این سریال را نمیزارین؟

 • علیرضا گفت:

  با درود .
  ببخشیید این اقا ابراهیم گل کجاهستند ؟ چند وقتی هست ازشون خبری نیست .
  امیدوارم براشون مشکلی پیش نیامده باشه .

 • میلاد گفت:

  سلام خسته نباشید این بهترین سریالی هست که دیدم با عرض پوزش نمیشه این سریالو ترجمه اختصاصی کنید واقعا عالیه این سریال

 • فرزاد گفت:

  اگه میشه لطفا زیرنویسش را زود تر بزارین

 • Javad789 گفت:

  سلام لطفا بقیه سریال رو زودتر قرار بدید؟؟

 • حمیدرصا گفت:

  سلام
  زیرنویس انگلیسیش تا قسمت ۱۳ اومده و ۲۰و۲۱و ۳۷ هم موردی اومده لطفا اگر منبعی دارید برای زیرنویس انگلیسیش که زودتر میاد لطفا قرار بدید الان چند روز همه قسقت ها رو دان کردم معطل زیر نویسم.
  تشکر از زحمات دوستان

 • فرزاد گفت:

  سلام خیلی ممنون از سایت تون لطفا اگه میشه سریعتر زیرنویس این سریال را بزارین

 • ابراهیم عابدی گفت:

  سلام ارادتمندم زیرنویس قسمت ۶ رو دیروز قرار دادم

 • رضا گفت:

  تا قسمت ۱۶ ترجمه کردم ولی نیاز به یه بررسی داره

 • Javad789 گفت:

  سلام بقیه سریال رو نمی زارید تو یوتیوب تا قسمت ۳۸ اومده؟

 • یونس گفت:

  سلام لطفا لینک زسزنویس قسمت ۵رو بزارید از بالا نمیتونم دانلود بکنم

 • فرزاد گفت:

  با تشکر از اقای عابدی بابت زیرنویس و تشکر از اعظم خانوم بابت قرار دادن سریال و باقی زحمات

 • علیرضا گفت:

  با درود.
  با تشکر از اقا ابراهیم بابت ترجمه …
  لطفا اگه میشه سریال Grand Theft In Tang را بذارید . ممنون .

 • سراج گفت:

  دستتون درد نکنه به خاطر زیرنویس و سریال

 • ابراهیم عابدی گفت:

  سلام ارادتمندم زیرنویس قسمت ۵ قرار داده شد

 • aref گفت:

  سلام من یه سایت خارجی پیدا کردم که۴۴قسمت رو قرار داده ادرسش اینهhttp://www1.icdrama.to/chinese-drama/4586-the-heaven-sword-and-the-dragon-sabre-2019/

 • Javad789 گفت:

  سلام بقیه سریال رو نمیزارید؟تو یوتیوب تا قسمت ۳۴ اومده ؟؟

 • pegah گفت:

  سایت زیرنویس انگلیسی مشکل داره؟ باز نمیشه؟ و اینکه سریال زیبایی هستش ؟؟

 • m75m75 گفت:

  ممنون از مترجم
  ولی وقتی درباره شعر صحبت می کنن بنویسید چی دارن می گن
  و معهذا …

  • محمد گفت:

   با اجازه ابراهیم جان
   حتی زیرنویس انگیلیسی هم ترجمه اش نکرده بود فکر کنم قسمت یک بود

  • ابراهیم عابدی گفت:

   ممنون محمد جان مشخصه شما هم مسلط هستین به انگلیسی خیلی خوب میشه ترجمه هم کنید اگر تا الان نکرده باشید..

   ترجمه از چینی به انگلیسی هست بعد ما از انگلیسی به فارسی ترجمه میکنیم همانطور که محمد جان گفتن اصلا ترجمه نشده مثلا نوشته ضرب المثل چینی و یا شعر چینی ! تقصیری هم ندارن چون شعر و ضرب المثل باید ادبیاتش رو خونده باشی بعد وقتی به انگلیسی و بعد بخواد به فارسی در بیاد اصلا نابود میشه اون شعر .
   فقط برای شعر هم نیست بعضی جاها حتی خود مترجم انگلیسی اشتباه ترجمه کرده متن عادی رو ! از توی داستان کلی باید ترجمه کنی که جور دربیاد !

 • ابراهیم عابدی گفت:

  سلام ارادتمدنم زیرنویس ها رو در subscene میزارم که لازم نباشه هر سری اینجا پیام بدم قسمت ۴ :

  https://subf2m.co/subtitles/heavenly-sword-and-dragon-slaying-sabre-yi-tian-tu-long-ji/farsi_persian/1955757

 • زیرنویس قسمت ۴ اومده اپ کنید

 • نعیم ایرندگانی گفت:

  پهلوان چینی ۵ زیاد جالب نیست تا قسمت اخر نگاه کردم.البته فقط نظر منه

 • payam گفت:

  سلام اعظم خانم زیرنویس قسمت چهارم لینک قبلی رمز داره اینو بزاریدhttp://uploadboy.me/2kgugel0cvw6/Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre Episode 4.srt.html

 • payam گفت:

  سلام اعظم خانم قسمت چهارم این سریال رو ترجمه کردم این لینکش
  http://uploadboy.me/dlqmiufzk833/Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre Episode 4.srt.html

 • علیرضا گفت:

  ببخشید راستی نظر سنجی کی وکجا انجام میشه ؟ ( سایت یا تلگرام )

 • علیرضا گفت:

  با سلام ودرود به اعظم خانوم گل وبقیه دوستان .
  سال نوتون مبارک وبرای همه دوستان ارزوی موفقیت وسربلندی وشادی در این سال را دارم.
  لطفا اگه میشه تو نظر سنجیتون سریال پهلوان چینی ۵ را هم قرار بدید که به واقه با جایگاه سوم در بهترین سریالهای ژانر فانتزی در چین هنوز ترجمه نشده وتا جایی که من اطلاع دارم فصل اول وسومش هم جزء ۱۰ سریال برتر در ژانرهای فانتزی و ماجراجویانه تا سال ۲۰۱۸ قرار داشتند.
  بسیار سپاس گذار از زحمات همه و شما.

 • rahman گفت:

  زیر نویس انگلیسی اش تا قسمت ۶ هست..بقیه اش رو ندارید؟

 • ابراهیم عابدی گفت:

  با سلام و احترام زیرنویس قسمت سوم :

  http://uupload.ir/view/tq1o_3.srt/

 • حسن گفت:

  من یه مترجمم که تازه شروع کردم و خیلی دوست دارم با شما کار کنم
  و برای شروع حتی قسمت ۳ این سریال زیبا رو ترجمه کردم و اگه اجازه بدین با شما کار کنم
  همین الان این ترجمه رو به شما تقدیم میکنم

 • حسن گفت:

  سلام میخواستم بپرسم که مترجم میخوان ؟

  • اعظم گفت:

   سلام اول نظرسنجی بذاریم بعدا یه سریال که برا ترجمه انتخاب بشه همونو ترجمه میکنیم 🙂

   • محسن گفت:

    با سلام و عرض خسته نباشید
    دست تمامی مترجمین گرامی درد نکنه. اعظم خانم از شما یه درخواستی دارم این سریالو که اقا ابراهیم عابدی دارن زحمتشو میکشن و ترجمه میکنن اگر ممکنه این دوست عزیزمون اقا حسن یا سریالChinese Paladin 5 را شروع کنن یا سریال The Legends 2019

 • Javad789 گفت:

  سلام بقیه قسمت های سریال رو کی قرار میدید ؟؟

 • ابراهیم عابدی گفت:

  سلام زیرنویس قسمت دوم

  http://s9.picofile.com/file/8355513876/2.srt.html

  • اعظم گفت:

   سلام ممنونم از شما یه دنیا تشکر
   خدا قوت
   سال خوبی داشته باشید
   پیشاپیش عیدتون مبارک 🙂

   • ابراهیم عابدی گفت:

    سلام خواهش میکنم عید شما هم مبارک باشه به هر حال مجانی سریال ها رو دانلود میکنیم گفتم بتونم کمکی کرده باشم . ترجمه قسمت های بعدی میشه بعد ۲۰ فروردین چون دارم میرم مسافرت اگر سیستم و اینترنت بدستم رسید سعی میکنم اماده کنم بقیه قسمت ها رو . تا الان تا قسمت پنجم زیرنویس انگیلیسیش اومده که ۲ قسمت ترجمه فارسی شده

 • omid گفت:

  slm
  azam jun man ino tarjome konam ta ghesmate 18 to ye hafte
  poliam midid?

 • ابراهیم عابدی گفت:

  سلام دوستان ممنون از لطفتون ترجمه قسمت دوم رو سه شنبه شب قرار میدم بقیه ترجمه میره برای بعد تعطیلات

 • farnaz-rk گفت:

  دستتون درد نکنه اقا ابراهیم

 • علیرضا گفت:

  درود .
  خیلی ممنون اقا ابراهیم .

 • علی گفت:

  دستت دردنکنه ابراهیم جان

 • ابراهیم گفت:

  سلام در وقت اندکی که داشتم زیرنویس فارسی قسمت اول رو اماده کردم

  http://s9.picofile.com/file/8355321568/1.srt.html

 • علیرضا گفت:

  سلام.
  می تونم بگم قشنگترین وجالب ترین سریال چینی که دیدم همین سریال ( البته ورژن سال ۲۰۰۹ ) بوده و خیلی منتظر پخش مجددش بودم .
  خواهشا اگه میشه برای ترجمه به مترجمین عزیز پیشنهادشو بدید البته برای بعداز عیدم بشه عالی.
  لطفا اگه میشه ورژن سال ۲۰۰۲ را هم قرار بدید ممنون میشم .
  دستتون درد نکنه وخیلی ممنون از سایت بسیار عالیتون .

  • اعظم گفت:

   سلام انشالله اگه وقت بشه اون ورژن رو هم قرار میدم
   اخر سالی حسابی سرمون شلوغ شده
   انشالله که سال خوبی داشته باشید
   پر از برکت و سلامتی

 • فرشاد گفت:

  سلام لطفا این سریال رو تیم ترجمه خودتون ترجمه کنه …

 • مسعود گفت:

  اگه میخواین هنر های رزمی واقعی چینی رو ببینی پیشنهاد میشه
  پصحنه های رزمیش فوق العادستت!!!!!
  به امید ترجمه

  • سیاوش گفت:

   این از اون حرف هایی هست که تا صد سال باید بهش خندید اگر سبک ووشیا تخیلی نبود و واقعا همچین هنر هایی چینی ها داشتند الآن دنیا را فتح کرده بودند

 • علی گفت:

  سلام اعظم جان دستت درد نکنه لطفا ترجمش کنید

 • احمد گفت:

  عالی
  این تن بمیره ترجمش کنید

 • زری گفت:

  سلام میشه سریال چینی god of lost fantasy را برای دانلود بزارید البته اگر وقتشو داشتید

 • فرشاد گفت:

  سلام ممنون بعد یه سال انتظار اخرش امد …..قشنگترین رمان چین ….افسانه عقابه ی ۳ است لطفن زیرنویس انگلیسی رو بزارید زودتر خیلی سریال قشنگیه…

  • اعظم گفت:

   سلام خواهش میکنم
   سرم خلوت شد یکم تونستم امروز براتون بذارمش 🙂
   این سریالی که گفتین چیه ؟؟
   اسم لاتین بدید